Quốc hội Mỹ: Đã quá lâu VN không phải trả giá về nhân quyền

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE