Ông Trump mạnh miệng với TQ, Việt Nam hưởng lợi?

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE