Ông Trump mạnh miệng với TQ, Việt Nam hưởng lợi?

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE