Nhiều thư mật trong tài khoản cá nhân của bà Hillary

0
16

ABC News đưa tin, hầu hết số thư này được gửi hoặc nhận trong giai đoạn 2009 và 2010.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chỉ công khai 1/4 tổng số thư của bà Hillary mà cơ quan này đang giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng tới cuối tháng 1/2016, toàn bộ thư của bà Hillary sẽ được tiết lộ.

Trong khi đó, Hillary Clinton, ứng viên sáng giá cho đề cử ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, vẫn khẳng định bà không gửi, nhận các thông tin mật từ tài khoản cá nhân.

Tuy nhiên, trong số các thư được công bố tối qua, có hơn 100 thư được Bộ Ngoại giao đóng dấu mật. Những thư này không được coi là cần giữ bí mật vào thời điểm được gửi hoặc nhận trên máy chủ của bà Hillary, song sau khi xem xét Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định chúng cần được nâng cấp lên dạng “thư kín” – mức thấp nhất của loại thư mật.

Kết quả là những bức thư này đã được biên soạn lại trước khi công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao và được dán nhãn “B1” – mật mã miễn trừ khỏi Đạo luật Tự do thông tin. Nhãn B1 có nghĩa là bất cứ thứ gì được cho là chứa thông tin mật về quốc phòng hoặc chính sách ngoại giao sẽ không thuộc phần công bố.

Theo ABC news