Nghị sĩ Châu Âu kêu gọi không bỏ phiếu cho EVFTA đến khi Việt Nam cải thiện nhân quyền

Theo RFA Tiếng Việt