Mức lương cơ bản được điều chỉnh lên một trăm ngàn đồng từ tháng 7/2019

Mức lương cơ bản sẽ được điều chỉnh thêm một trăm ngàn đồng từ tháng 7 sang năm. Cụ thể tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng.

Truyền thông trong nước loan tin hôm 9/11 cho biết, Quốc hội Khóa 14 tại kỳ họp thứ 6 đang diễn ra ở Hà Nội trong cùng ngày đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó có nội dung tăng lương cơ bản như vừa nêu và được hơn 86% đại biểu tán thành.

Ngoài qui định về điều chỉnh mức lương cơ bản từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, Nghị quyết còn có qui định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp những người có công với cách mạng bằng với mức lương cơ bản.

Cũng theo nghị quyết được thông qua thì sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các cơ quan địa phương chủ động sử dụng nguồn tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách do Trung ương ban hành.

Người làm công ăn lương tại Việt Nam cho biết họ luôn phải đối diện với tình trạng lương tăng 1 phần thì giá cả trên thị trường tăng gấp nhiều lần. Lương không bao giờ đuổi kịp mức tăng của giá nên đời sống người làm công ăn lương luôn chật vật.

Theo RFA
SHARE