Lập pháp Mỹ đồng thuận về luật chống vi phạm nhân quyền ở Hong Kong (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt