Kính viễn vọng không gian trở về quá khứ để quan sát sự thành hình vũ trụ

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.640 seconds.