Kính viễn vọng không gian trở về quá khứ để quan sát sự thành hình vũ trụ

0
21

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE