Giới ngoại giao TQ quấy nhiễu cuộc biểu tình ủng hộ Hong Kong tại Lithuania (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt