Giảm cắt cỏ, thủ đô Việt Nam tiết kiệm hơn 700 tỷ đồng

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE