Gần tết rồi nên trộm cướp càng ngày càng manh động quá @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 3.377 seconds.