Đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng: bước đầu của quy trình xử lý?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.