Đảng cộng sản Việt nam kêu gọi cải tổ và chống tham nhũng

0
3

Song song với việc kêu gọi nhân dân góp ý cho bản dự thảo báo cáo chính trị, đảng cộng sản còn kêu gọi cải tổ và tiến hành mạnh mẽ công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Lý do được đảng đưa ra cho việc tiến hành cải tổ là dù sau 30 năm đổi mới đất nước vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn là gánh nặng nợ công, sức sản xuất và cạnh tranh yếu kém. Do vậy phải cải tổ để có thể đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng không đưa đến những kết quả mong đợi. Tham nhũng đang được tiến hành một cách tinh vi hơn, và điều này làm mất lòng dân, tạo nên thách thức cho chính sự tồn tại của đảng cộng sản Việt nam.

 

:R:

SHARE