Chủ tịch Hội nhà văn CSVN vui mừng vì vẫn được chế độ nuôi 4 vạn người

Tin Saigon –  Báo Tuổi Trẻ ngày 9 tháng 1 năm 2019 loan tin, tại buổi lễ tổng kết của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật CSVN, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Liên hiệp đã vui mừng thông báo “nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta.”

Hiện tại, Liên hiệp có 4 vạn người, mỗi năm được chế độ CSVN cấp cho 85 tỷ đồng để tồn tại. Theo ông Thỉnh, 4 vạn văn nghệ sĩ này là những “chiến sĩ” giữ vững trận địa văn hoá tư tưởng của đất nước dưới chế độ CS. Vì vậy, nếu bị cắt số tiền trên, 4 vạn văn nghệ sĩ phải chạy quảng cáo, xin tài trợ kiếm sống, nên sẽ không còn thời gian để “trở thành chiến sĩ giữ vững trận địa văn hoá tư tưởng của đất nước.”

Trước đó, vào năm 2018, 4 vạn văn nghệ sĩ này đã đứng trước tình thế “tồn tại hay không tồn tại.” Nguyên nhân của tình thế này chính là đề án cải tiến phương thức hoạt động các hội văn học nghệ thuật của bộ nội vụ. Đề án này nếu được thực thi thì hội văn học nghệ thuật phải tự lo cho bản thân, cắt số tiền 85 tỷ đồng. Ông Thỉnh phê phán đề án này đã không nói gì đến tài năng của văn nghệ sĩ, mà chỉ nói cắt hỗ trợ. Nên đề án đã biến đội quân sáng tạo tinh thần thành đội quân chỉ biết lo kiếm sống. Tình thế trên, khiến các lãnh đạo liên hiệp phải kiên trì “trình bày” những trăn trở với lãnh đạo cao nhất.

Và cuối cùng ông Thỉnh vui mừng nói rằng, “nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là nhà nước nuôi. Nhà nước nuôi anh em chúng ta.”

Theo SBTN

SHARE