Các cơ quan nhà nước không công khai việc sử dụng ngân sách

 Báo Trithucvn loan tin, ngày 30 tháng 7 năm 2019, tổ chức Liên minh minh bạch ngân sách, và Trung tâm phát triển và hội nhập đã công khai kết quả khảo sát độc lập, đánh giá mức độ công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương cộng sản Việt Nam.

Kết quả khảo sát được thực hiện năm 2018, dựa trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của 37 cơ quan cấp bộ, cơ quant rung ương. Theo đó, tất cả 37 cơ quan khảo sát đều được xếp ở hạng thấp nhất về chỉ số công khai ngân sách với khung điểm loại D từ 0 đến 25. Đặc biệt, có 20 cơ quan không hề công khai bất kì một tài liệu ngân sách nào. Trong đó có một số cơ quan chi tiền ngân sách lớn nhất như bộ Giao Thông Vận Tải, chỉ đạt 3,7 điểm. Tiếp đến lần lượt là Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Các cơ quan này là những cơ quan chi tiền ngân sách nhà nước nhiều nhất, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong việc công khai ngân sách.

Ngoài các bộ, còn có một số cơ quan tiêu biểu của đảng cộng sản cũng dùng tiền ngân sách như tiền chùa nhưng không công khai như, Hội Cựu chiến binh, Tổng liên đoàn Lao động, Kiểm toán Nhà nước, bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban sông Mê Kông, Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Dù suốt ngày rao giảng chống tham nhũng, nhưng những cánh tay phải, tay trái của đảng cộng sản lại vi phạm quy định công khai ngân sách tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo SBTN