Bộ Tài chính thúc thoái vốn tại Habeco, Sabeco, Vinamilk

Theo Bộ Tài chính, sau 5 tháng đầu năm 2017 có 13 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng trị giá thực tế là 4.157 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 1.218 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, nhà nước sẽ nắm giữ 848 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 362 tỷ đồng, bán cho người lao động và tổ chức công đoàn 57 tỷ đồng, bán đấu giá công khai 294 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới nay 13 đơn vị trên vẫn chưa đơn vị nào bán cổ phần nhà nước.

Bộ Tài chính cho rằng, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra. Do các doanh nghiệp trên đều là doanh nghiệp lớn, phạm vi hoạt động rộng, đa ngành, tài chính phức tạp, cần nhà đầu tư lớn.

Tuy nhiên, có tình trạng các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng bàn giao về SCIC còn chậm. Ngoài ra, còn 578 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

SHARE