Biểu tình tại Quảng Bình, đòi bòi thường thiệt hại do Formosa

0
16

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE