Biểu tình tại Quảng Bình, đòi bòi thường thiệt hại do Formosa

0
9

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

comments

SHARE