Bệnh nhân “lên cơn” thế này thì bác sĩ và bảo vệ cũng bó tay

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.823 seconds.