900 giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối sắc lệnh của ông Trump

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

52 queries in 4.098 seconds.