900 giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối sắc lệnh của ông Trump

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE