Xe tải của Liên Hiệp Quốc vẫn chờ đợi để vào Syria

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE