Xe tải của Liên Hiệp Quốc vẫn chờ đợi để vào Syria

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

17 queries in 1.254 seconds.