Việt Nam: Kinh tế thị trường ‘nửa vời’

Đa số các đại biểu tại Hội thảo nhận định rằng, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường nhưng còn dùng dằng, bước tiến bước lùi, chưa dứt khoát.

Việt Nam: Kinh tế thị trường ‘nửa vời’

Shares

Biểu đồ so sánh CAMS 2011 và CAMS 2014

Sáng 23/7, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức cuộc Hội thảo về kinh tế Việt Nam tại Hà Nội.

Đa số các đại biểu tại Hội thảo nhận định rằng, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường nhưng còn dùng dằng, bước tiến bước lùi, chưa dứt khoát.

Các đại biểu còn ví von nền kinh tế “lưỡng thể” Việt Nam đang chuyển hóa từ “sâu” thành “bướm”, và việc thoát khỏi “tổ kén” này còn nhiều gian nan. Tại Hội thảo, đại diện của VCCI và WB đã trình bày Báo cáo về “Thay đổi cảm nhận về Nhà nước và Thị trường của người Việt Nam năm 2014 (CAMS 2014)”.

Theo báo cáo CAMS 2014, thì 49% số người tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế Việt Nam cơ bản là nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, cũng có 36% được hỏi nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam cơ bản là nền kinh tế nhà nước.

Báo cáo cũng chỉ ra là có tới 89% người được hỏi trả lời rằng, mô hình kinh tế thị trường ưu việt hơn bất kỳ mô hình kinh tế nào khác, tăng nhẹ so với CAMS 2011 (87%). Trong khi đó, chỉ có 3% người trả lời cho rằng mô hình kinh tế nhà nước là ưu việt hơn, đã giảm 4% so với năm 2011. Kết quả này cũng rất tương đồng với dữ liệu theo thời gian: 87% người đã từng tham gia khảo sát 2011 vẫn nhận định mô hình kinh tế thị trường ưu việt hơn.

Ông Đoàn Hồng Quang – Chuyên gia cao cấp WB nhận định, nền kinh tế Việt Nam đang ở tình trạng “lưỡng thể”, đa số người tham gia khảo sát nhận xét về tốc độ chuyển từ nền kinh tế Nhà nước sang thị trường của nước ta còn chậm.

Còn theo ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế VCCI, thì cách vận hành của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa ổn. Ở Việt Nam hệ thống kinh tế nhà nước và kinh tế thị trường vẫn vận hành song song, chưa rạch ròi.

Cũng đưa ra nhận định của riêng mình TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho rằng, kết quả này cho thấy những cải cách mà Việt Nam đang thực hiện là phù hợp với yêu cầu của đông đảo người dân và doanh nghiệp. Người dân cũng nhìn thấy hệ thống kinh tế thị trường chưa đầy đủ đã khiến những mặt tốt của thị trường không được phát huy, trong khi những khiếm khuyết của thị trường chậm được kiểm soát và khắc phục.

Trong điều kiện đó, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, giải pháp căn bản không phải là gia tăng can thiệp của Nhà nước mà chính là đẩy mạnh tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tránh khỏi tình trạng mắc kẹt giữa hai hệ thống vận hành kinh tế

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.