Video: Leo xuống núi lửa, nướng bánh ở 1.000 độ C

Bình thường thì không ai dám đến gần miệng núi lửa đang hoạt động. Nhưng đã có người liều mình đến miệng núi lửa nóng 1.000 độ C chỉ để thử nướng bánh.

Shares

Theo Khoa Học

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.