Tuyệt chiêu khi đi phỏng vấn đây rồi. Áp dụng ngay khỏi lo thất nghiệp nhé

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.