TT Obama đối mặt với áp lực bãi bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 3.929 seconds.