Trêu phải trẻ trâu, sư tử lĩnh hậu quả quá đắng! H thì mình đã tìm ra nguồn gốc từ “Trẻ Trâu” rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.