Thủ tướng Singapore dự quốc yến tại Tòa Bạch Ốc

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE