The Voice Australia vòng giấu mặt…nút chọn bị hỏng giám khảo ấn nút chọn cả chục lần mà không quay lại. hài vãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.