Tên trộm nhọ nhất hành tinh và thằng camera an ninh khốn nạn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.