Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố

Trong khi quận 1, 3 đang nắng gay gắt hoặc lất phất vài hạt thì khu vực quận 7,8,4 mưa mù trời

Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố

Shares

Chùm ảnh do Thanh Niên chụp lúc 12 giờ 30 trên đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7 TPHCM.

Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 1
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 2
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 3
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 4
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 5
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 6
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 7
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 8
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 9
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 10
Sài Gòn: Cơn mưa mù trời giữa trưa giúp giải nhiệt thành phố - ảnh 11

Theo Thanhnien

Shares

21 queries in 1.210 seconds.