Nhạc không hay nhưng vẫn phải lên đều tay,quá dẻo so với quy định

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.