Mỗi lần gấu em đòi đi siêu thị đều như thế này chứ không có mua sắm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.884 seconds.