Kinh hoàng trước tác hại của ma túy đá đập đá thì vào nhà thương điên trước rồi mới đi nhà xác

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.