Hồi xưa thằng bờm đổi xôi…thời nay thằng khùng đổi chó

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.