Giới tiêu thụ Mỹ hưởng ứng chương trình khuyến mãi ‘Thứ Sáu Đen’

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.790 seconds.