Giả giọng Cha Nhà Thờ để tán gái thì còn gì bằng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.973 seconds.