Đưa linh cữu ông Lý Quang Diệu tới Quốc hội

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

60 queries in 1.468 seconds.