Donald Trump và nhà Clinton đã từng rất vui vẻ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 2.081 seconds.