Cuối cùng thì đâu lại vào đấy, này thì troll

Shares

Shares

50 queries in 3.474 seconds.