Cận cảnh động đất 7.5 độ richter, cầu Việt Nam nào chịu nổi không ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.