Bao giờ Đảng đồng hành cùng dân tộc? – Sự kiện và Bình luận 20.12.2015

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.