Ảnh: Trung Quốc sắp đóng xong tàu sân bay đầu tiên

Các hình ảnh mới nhất cho thấy, tàu sân bay Type 001A mà Trung Quốc đang chế tạo đã lắp xong boong phóng nhảy cầu.

Ảnh: Trung Quốc sắp đóng xong tàu sân bay đầu tiên

Shares

Shares

47 queries in 3.903 seconds.