Ảnh: Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố với ĐNÁ

Đặc công Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động diễn tập ADMM+ với các quốc gia Đông Nam Á tại Brunei.

Ảnh: Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố với ĐNÁ

Shares

Shares

25 queries in 1.840 seconds.