Ảnh: Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố với ĐNÁ

Đặc công Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động diễn tập ADMM+ với các quốc gia Đông Nam Á tại Brunei.

Ảnh: Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố với ĐNÁ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 3.601 seconds.