Tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ở Little Saigon

328
Lễ rước di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

“Cố tổng thống đã làm nhiều việc cho đồng bào miền Nam, không phải cho dòng họ của ông, và cũng không cho riêng ai cả, mà cho cả đất nước, cho cả dân tộc của chúng ta,” một ý kiến cho hay.

Hội Bắc Việt Di Cư tổ chức kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lần thứ 66 và tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào chiều 30 Tháng Mười, tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, ngay trung tâm Little Saigon.

Mở đầu là lễ rước di ảnh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trang trọng tiến lên sân khấu. Sau đó, di ảnh được an vị trên bàn thờ cố tổng thống, với hai câu đối: “Sống anh hùng xả thân vì dân tộc/ Chết linh thiêng độ trì cứu Việt Nam,” và “Anh hùng tử khí hào hùng bất tử/ Sống kiên cường gương tiết trực tâm hư.”

Ông Phạm Hồng Phúc, hội trưởng Hội Bắc Việt Di Cư, kể lại lịch sử của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, và cho mọi người biết qua nhiều giai đoạn lịch sử Việt Nam sau thời Pháp thuộc, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã trải qua bao nhiêu vất vả để hình thành chính thể VNCH.

“Khoảng năm 1956, sau khi Quốc Hội đã soạn thảo Hiến Pháp để đệ trình lên Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thì tổng thống cho ban hành bản Hiến Pháp này vào ngày 26 Tháng Mười, 1956. Cũng từ ngày này, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã khai sinh ra chính thể VNCH. Cho đến hôm nay thì đã 66 năm qua. Tất cả quý vị và chúng tôi vẫn luôn nhớ ngày này là ngày Quốc Khánh VNCH,” ông Phúc nói.

Sau đó, nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ kể lại những sự việc mà cố tổng thống đã từ hai bàn tay trắng để gầy dựng nên Đệ Nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam: “Cố tổng thống đã làm nhiều việc cho đồng bào miền Nam, không phải cho dòng họ của ông, và cũng không cho riêng ai cả, mà cho cả đất nước, cho cả dân tộc của chúng ta.

Tại vùng Đông Nam Á, vào thời điểm năm 1954, 1956, 1957, không có một quốc gia nào đã đi trước như Việt Nam để có một nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Khi cụ Diệm chưa về nước, bối cảnh Việt Nam lúc bấy giờ như cụ Hồng Phúc đã nói, Sài Gòn bây giờ như một nơi đổ rác, một đống rác khổng lồ Bình Xuyên, rồi tất cả những kẻ hỗ trợ chung quanh đó đã bày ra những sòng bạc, những nơi ăn chơi như Bình Khang, Đại Kim Chung, Đại Thế Giới… Tuổi chúng tôi lúc bấy giờ nhìn vào và nghĩ rằng, không có chính quyền nào mà khởi sự với một đất nước tan hoang như thế.”

“Khi ông Ngô Đình Diệm về nước, thì cả cái kho bạc ngày xưa để dự trữ cho những sự cần thiết trong chính quyền đã bị trống rỗng, vì tiền bạc đã nằm ở đâu đó, mà các vị ở bên trong nội bộ mới hiểu được. Thời đó, bà Ngô Đình Nhu là người đã phải lo cho cuộc sống toàn bộ tổng bộ trưởng, cho đến những nhân viên trong chính quyền qua những tháng ngày.

Nói như thế có nghĩa là Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã về với hai bàn tay trắng, quân đội không còn, tiền bạc không có, tất cả các cơ chế lúc bấy giờ dành riêng người Pháp, có thể có bàn tay của một số người Mỹ, để rồi tổng thống từ hai bàn tay trắng, từ đống tro tàn đó đã làm nên nền Đệ Nhất Cộng Hòa để miền Nam được no ấm. Chúng ta có Hiến Pháp, chúng ta có chính quyền hợp hiến. Về mặt ngoại giao, chúng ta có 77 quốc gia nhìn nhận Việt Nam,” ông Phong Vũ kể thêm.

(Theo Người Việt)