Tại sao súng phun lửa PF-97 của Trung Quốc nguy hiểm?