Sợ tụt hậu với Mỹ, Nga vội nghĩ đến tiêm kích thế hệ 6