TQ tăng cường chỉ trích Mỹ về vấn đề vùng nhận dạng phòng không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.