Động đất thế này đến đi bộ còn khó chứ nói gì đến đi xe

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.