Cầu thủ đang được gái đẹp phỏng vấn thì bị CĐV cho ăn đạp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.