Việt Nam tham gia Diễn tập Gìn giữ hòa bình đa phương tại Indonesia

Vào ngày 16/9, 33 cán bộ, sĩ quan thuộc Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Binh chủng Công binh cùng cán bộ Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn tập Gìn giữ hòa bình đa phương tại Indonesia được diễn ra từ ngày 13-23/9/2019.

Dự lễ khai mạc chương trình diễn tập tại Trung tâm an ninh và Hòa bình Indonesia có hơn 500 sĩ quan và quan sát viên quân sự từ 18 nước.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia phát biểu trong buổi khai mạc, cuộc diễn tập đa phương này nhằm nâng cao khả năng, tính chuyên nghiệp và tính sẵn sàng của lực lượng gìn giữ hòa bình, nâng cao sự phối hợp giữa các nước trong khuôn khổ ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng), từ đó nỗ lực ngăn chặn chiến tranh và khắc phục thảm họa có thể xảy ra do cuộc chiến đương đại, đóng góp tích cực cho hoạt động hòa bình của thế giới.
Theo RFA