Tư lệnh TQLC Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

0
8
SHARE