Truyền hình VOA 27/11/19: Nghị viên EU kêu gọi ngưng phê chuẩn EVFTA với VN vì nhân quyền

Theo VOA Tiếng Việt